May 12, 2009

satu soalan,

2 jawapan iaitu:

1. Sabtu dan Ahad.
2. Bila rambut dah panjang.

p.s: saya potong rambut setiap 8 minggu.


So saya pon ada satu soalan juga.


Bila?


Jawab, jangan tak jawab.

No comments: